Vrouwen met Lef Betuwe

Stichting Vrouwen met Lef is actief als vrouwennetwerk in de gemeente Overbetuwe. Doel: elkaar ontmoeten, ervaringen delen en elkaar inspireren. Minimaal 4 keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd die zich kenmerken door een mix van inspanning en ontspanning.

Werkzaamheden

  • WordPress website bouwen
  • Huisstijl ontwikkelen aan de hand van bestaand logo
  • ACY mailing 

De stichting is in 2024 opgeheven vanwege een gebrek aan belangstelling voor een vast lidmaatschap na de coronajaren. Er was onvoldoende basis om bijeenkomsten te blijven organiseren, waardoor het bestuur de moedige beslissing, het lef nam om de stichting op te heffen.