E-mail instellen

E-mail instellen op een mobiel, laptop, pc, iPad en tablet. Je kunt bij elk apparaat kiezen om een IMAP of POP account te gebruiken.

IMAP account

Bij IMAP blijft alle ontvangen en verzonden e-mail op de server staan. Je kunt vanaf elk apparaat al je e-mail verzorgen. Je ziet op alle apparaten dezelfde inhoud. De grootte van je e-mail mappen kan echter aanzienlijk worden wanneer je de e-mail niet verwijdert of verplaatst (archiveert) naar een eigen apparaat.

POP account

Bij een POP account haal je de ontvangen e-mail van de server af en die wordt dan op je eigen computer in een bestand opgeslagen. Ook je verzonden (SMTP) e-mail wordt op je eigen computer opgeslagen en niet op de server bewaard. Vergelijk dit maar met een postbus op het postkantoor.
Je kunt meestal wel instellen dat de e-mail pas na een bepaald aantal dagen definitief van de server wordt verwijderd. Intussen heb je dan op je andere apparaten nog altijd de laatste ontvangen e-mail beschikbaar omdat de ontvangen post nog even wordt bewaard. Je verzonden post wordt niet op de server bewaard als die kon worden bezorgd. Bij een POP account zal de grootte van je e-mail map op de server beperkt blijven.

Gebruik POP nooit op meerdere apparaten omdat je dan nergens je in- en uitgaande post compleet zult hebben!

SMTP voor IMAP en POP

SMTP is het protocol voor het versturen van e-mail. Bij IMAP wordt de verstuurde e-mail opgeslagen in een map ‘verzonden’ op de mailserver.
Gebruik je een POP account, dan wordt de verzonden post in je lokale postbestand opgeslagen en niet bewaard op de server nadat die kon worden verzonden. Je ziet de e-mail die je hebt verzonden in combinatie met een POP account dus niet meer op een ander apparaat.

Advies: IMAP account
Ik adviseer om IMAP in te stellen op al je apparaten. Je kunt daarna altijd je inkomende en verzonden post vanuit de IMAP mappen archiveren.

Instellen:

De basis instellingen voor IMAP en POP accounts staan hieronder. Selecteer het tabblad van je keuze.
Kies voor handmatig instellen!

IMAPPOP
De volgende protocollen, server adressen en poorten kun je instellen.
Veilig IMAP/SMTP e-mail verkeer:

Server Protocol Poort
IMAP web.carien.eu SSL 993
SMTP web.carien.eu TLS 587
SMTP (alternatief) web.carien.eu SSL 465

Gebruik de optie ‘alle certificaten accepteren’ alleen als dat nodig blijkt.
Vink SMTP verificatie is vereist aan!
Op sommige (oudere) apparaten kunt u ook kiezen voor STARTTLS als protocol. Gebruik dat als SSL of TLS niet werkt.

De volgende protocollen, server adressen en poorten kun je instellen.
Veilig IMAP/SMTP e-mail verkeer:

Server Protocol Poort
POP web.carien.eu SSL 995
SMTP web.carien.eu TLS 587
SMTP (alternatief) web.carien.eu SSL 465

Gebruik de optie ‘alle certificaten accepteren’ alleen als dat nodig blijkt.
Vink SMTP verificatie is vereist aan!
Op sommige (oudere) apparaten kunt u ook kiezen voor STARTTLS als protocol. Gebruik dat als bovenstaande instellingen niet werken.

Voorbeelden voor het instellen op verschillende apparaten staan in de tabbladen hieronder.
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Android phone / tabletMS Outlook - IMAPMS Outlook - POPMail (Win 10) - IMAPMail (Win 10) - POPApple iPhone / iPad
 • Stap 1 - E-mail instellen Android telefoon
 • Stap 1 - E-mail instellen MS Outlook -IMAP account
 • Stap 1 - E-mail instellen MS Outlook - POP account
 • Stap 1 - E-mail instellen MS Mail (Windows 10) - IMAP of POP account. Dit beeld verschijnt alleen wanneer nog geen e-mail is ingesteld.
 • Stap 1 - E-mail instellen MS Mail (Windows 10) - IMAP of POP account. Dit beeld verschijnt alleen wanneer nog geen e-mail is ingesteld.
Voorbeelden volgen nog

Ik verzorg alleen beveiligde, encrypted, e-mail en wachtwoorden. (Poorten zoals 25, 26, 110, 143 werken dus niet.)

Problemen oplossen:

iPhone – Server accepteert de ontvanger niet

Probleem:

Je krijgt de melding: Er is een kopie in ‘Uitgaand’ geplaatst. De server accepteert de ontvanger <e-mailadres> niet.

Meest waarschijnlijk heb je meerdere e-mail accounts geconfigureerd die gebruik maken van dezelfde server voor SMTP (uitgaande post), maar met een verschillende gebruikersnaam.

De iPhone legt standaard geen gebruikersnaam en wachtwoord vast bij de SMTP instellingen. Daar staat ‘optioneel’. Met meerdere accounts bij dezelfde server raakt de iPhone in de war en blijft soms zelfs hangen.

Oplossing:

Geef de gebruikersnaam (jouw e-mail adres van het account) en het bijbehorende wachtwoord óók in bij de SMTP instellingen. Zorg dat SSL is aangevinkt en dat bij Identiteitscontrole de optie ‘wachtwoord’ is ingesteld. Poort 587 werkt. Vaak ook 465.

E-mail ontvangen en verzenden werkt niet, wat nu?

Wanneer je zeker weet dat je alles hebt ingesteld zoals hiervoor beschreven, voer dan de volgende stappen uit om vast te stellen waar het probleem ligt:

 1. Probeer op het apparaat waar je de e-mail hebt ingesteld eens iets te zoeken via Google of Bing in een webbrowser.
  Lukt dat niet, dan werkt je netwerkverbinding niet en heb je geen toegang tot internet.
 2. Probeer of je via webmail toegang kunt krijgen tot je mailbox. Je e-mail adres bestaat uit 2 delen. Het deel na het @ teken is je domein, inclusief het deel na de punt.
  Voer in je webbrowser het volgende in in het adresveld (niet zoeken dus): https://<je domein>/webmail/ . Kun je inloggen, dan werkt de mailserver en kun je bij al je e-mail.
  Het is mogelijk dat je een scherm te zien krijgt waarop met grote letters staat: BLACKLISTED ….IP….
  In dat geval heb je te veel pogingen gedaan om toegang te krijgen via je e-mail programma. Onze server herkent dit als een aanvalspoging en sluit uw IP adres volledig af voor toegang tot onze server.
  Onder de tekst staat een knop om u weer van de Blacklist af te halen. Die kunt u aanvinken. Wacht dan even tot de server dit heeft verwerkt. Probeer na een paar minuten opnieuw via webmail toegang te krijgen. Nadat dit is gelukt zou ook uw e-mail programma zou correct moeten werken. Controleer wel alle instellingen.
 3. Mogelijk worden bijzondere tekens in het wachtwoord niet correct verwerkt. Bekende probleemtekens zijn: * ‘ ` ” ~ €.
  Maak een nieuw wachtwoord aan zonder deze tekens. Zie item: ‘Vreemde tekens * ‘ ` ” ~ € in wachtwoord mogelijk probleem’.
 4. Werkt het e-mail programma daarna nog niet?
  Het is mogelijk dat er al meerdere accounts zijn aangemaakt tijdens uw eerdere pogingen. Verwijder die dan allemaal en begin opnieuw.
 5. Lukt het dan nog niet? Neem dan contact me me op.

Tip: Kopieer het wachtwoord dat u heeft ontvangen met Ctrl-C en plak dit daarna in het wachtwoordveld met Crtl-V. Pas op dat u geen spaties mee kopieert!

Hoe pas ik mijn e-mail wachtwoord aan?

Bij het aanmaken van je e-mail account krijg je een wachtwoord. Dit is een ‘veilig’ wachtwoord.

Je kunt je wachtwoord zelf aanpassen via webmail.

Ga in je webbrowser naar https://domeinnaam/webmail/ (vervang ‘domeinnaam’ door de tekst achter @ in je e-mail adres). Er staat dan bijvoorbeeld: https://mijndomein.nl/webmail/

Een webmail programma wordt gestart, in dit geval Roundcube. Je vult je e-mail adres en huidige wachtwoord in.

Daarna klik je rechts boven op Instellingen, het radertje.

Je ziet dan links in het venster:

Hier klik je op ‘Wachtwoord’. Je krijgt dat dit venster:

Je voert hier eerst je huidige wachtwoord in en dan twee maal je nieuwe. Klik op ‘Opslaan’

Er wordt gecontroleerd of beide nieuwe wachtwoorden gelijk zijn. Bovendien wordt gecontroleerd of die wachtwoorden voldoen aan minimale veiligheidseisen die we stellen.

Wachtwoorden moeten voldoen aan de volgende minimale eisen:

 • 12 tekens of meer en bestaande uit;
 • hoofdletters en kleine letters zoals AaBb;
 • 1 of meer cijfers zoals 1234;
 • 1 of meer bijzondere tekens zoals #,%,^,@,! et cetera.

Gebruik bij voorkeur geen 0 (nul) en hoofdletter O door elkaar omdat die moeilijk te onderscheiden zijn. Ook de l (kleine letter L) en de 1 (één als cijfer) moet je bij voorkeur niet door elkaar gebruiken om dezelfde redenen.

Vreemde tekens * ‘ ` ” ~ € in wachtwoord mogelijk probleem

Wachtwoorden moeten bij voorkeur vreemde tekens of symbolen bevatten om ze complex genoeg te maken.

Er zijn echter een aantal tekens die problemen veroorzaken. Zo wordt ^e in wachtwoord bijvoorbeeld vertaald in ê op veel apparaten. Op een iPhone levert het € teken problemen op. Microsoft Mail op een Windows 10 Pro tablet accepteert geen *. Je denkt dus dat je het juiste wachtwoord hebt ingegeven, maar intussen is dat door het systeem aangepast voordat het wordt doorgestuurd.

Omdat het aanmaken van een wachtwoord vaak op een ander apparaat gebeurt is het probleem meestal onzichtbaar.

Controleer of een van de volgende tekens in je wachtwoord staat als je problemen hebt met e-mail instellen, aanmelden of inloggen:

* ‘ ` ” ~ €.

Is dat het geval, maak dan een nieuw wachtwoord aan.