Wijkplatform Elst-Zuid heeft een nieuwe site


In het kader van MVO heb ik een website gebouwd voor een Wijkplatform Elst-Zuid. Het is een belangenorganisatie voor bewoners in de wijk Elst-Zuid. Ik woon zelf in deze wijk.

Foto’s

Ik heb op een heldere, zonnige maar koude dag in maart op verschillende plekken in de wijk foto’s gemaakt. Eerst  heb ik deze bewerkt tot panorama’s. Vervolgens heb ze op de voorpagina van de website geplaatst.

Workshops bestuursleden wijkplatform

Het wijkplatform is een actieve organisatie. De organisatie draait geheel op vrijwilligers. Nauwlettend worden actuele maatschappelijke ontwikkelingen in en rondom de wijk in de gaten gehouden. Waar nodig wordt deel genomen in klankbord-, discussie- en en andere groepen. Hierover wordt regelmatig het een en ander gepubliceerd op de website.

Daarnaast heb ik meerdere workshops geven.  Vooral bedoeld om bestuursleden zelf berichten te laten plaatsen. Bovendien willen zij statistieken bekijken.