Als zzp’er kan ik alleen persoonlijk invulling geven aan MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maatschappelijke betrokkenheid heb ik van huis uit meegekregen en daarom steun ik een aantal organisaties en stichtingen op vrijwillige basis.

Belangenorganisatie wijk Elst-Zuid

Voor de Stichting Wijkplatform Elst-Zuid, een lokale belangenorganisatie voor bewoners in de wijk Elst-Zuid, gemeente Overbetuwe, heb ik een nieuwe website gemaakt. Ik woon zelf in deze wijk. Intensief contact met de leden van het bestuur over de juiste content op de site heeft ertoe geleid dat ik bestuurslid communicatie ben geworden.

Voor het park de Wuurde in Elst-Zuid heb ik samen met een aantal wijkbewoners een plan gemaakt. Doelstelling hierbij is de veiligheid en leefbaarheid in het park te bevorderen. Het plan is in september 2016 gepresenteerd aan de gemeente. Dat laatste heeft geresulteerd in samenwerking om het plan te realiseren.

HV Marithaime

De historische vereniging Marithaime van Elst en omgeving is opgericht in 1979 en haar naam is ontleend aan het landgoed Marithaime, dat zich in de vroege middeleeuwen nabij Elst bevond. De vereniging heeft als doel het cultuurhistorisch besef en de zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed van Overbetuwe te bevorderen. Ik help de vereniging bij het onderhoud van hun website, hun ledenadministratie en SEPA incasso van contributies. Dat is mijn bijdrage aan MVO.

De Parkse Gaard

Voedselbos de Parkse Gaard is een boomgaardachtig park in de Park in Elst. Vrijwilligersorganisatie de Parkse Gaard wil ontdekken wat er gebeurt als je werkt met de natuur in plaats van tegen de natuur. Samen met contactpersoon Margreet heb ik een website gebouwd en haar alle tools aangereikt om zelf content te plaatsen.

AYA

Radboud Adolescents & Young Adults (AYA). De Stichting steunt jongvolwassenen, AYA’s in de leeftijd van 18-35 jaar bij hun gevecht tegen kanker. Voor elke website die ik maak zet ik een bedrag opzij voor de stichting.

KWF

Ik steun het KWF kankerbestrijding, door middel van donaties. In de eerste week van september ben ik al jaren collectant voor het KWF. Ik collecteer puur voor het goede doel, immers alle kleine beetjes helpen en meer geld voor onderzoek betekent minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten.