iPhone – Server accepteert de ontvanger niet

Probleem:

Je krijgt de melding: Er is een kopie in ‘Uitgaand’ geplaatst. De server accepteert de ontvanger <e-mailadres> niet.

Meest waarschijnlijk heb je meerdere e-mail accounts geconfigureerd die gebruik maken van dezelfde server voor SMTP (uitgaande post), maar met een verschillende gebruikersnaam.

De iPhone legt standaard geen gebruikersnaam en wachtwoord vast bij de SMTP instellingen. Daar staat ‘optioneel’. Met meerdere accounts bij dezelfde server raakt de iPhone in de war en blijft soms zelfs hangen. iMac en iPhone gebruikt de ‘default’ SMTP server voor het verzenden wanneer je het niet expliciet hebt opgegeven.

De verzendende mailserver moet bovendien gemachtigd zijn om e-mail te versturen van je domein. Stuur dus geen e-mail van een ander domein via een mailserver die dat domein niet kent. Die e-mail wordt bij de beter beveiligde domeinen niet geaccepteerd of komt in de spam-box. Je domein is alles achter het @ teken in je e-mailadres.

Oplossing:

Geef de gebruikersnaam (jouw e-mail adres van het account) en het bijbehorende wachtwoord óók in bij de SMTP instellingen. Zorg dat SSL is aangevinkt en dat bij Identiteitscontrole de optie ‘wachtwoord’ is ingesteld. Poort 587 werkt. Vaak ook 465. En zorg dat de SMTP server bij je eigen domein hoort.

iPhone – Server accepteert de ontvanger niet
Schuiven naar boven